Verificare si reincarcare stingatoare de incendiu

Servicii de verificat, reparat şi încărcat stingătoare de incendiu

Servicii de verificat, reparat şi încărcat stingătoare de incendiu

Conform legislaţiei în vigoare (Legea nr. 307/2006 Privind apărarea împotriva incendiilor) verificarea periodică, repararea şi încărcarea oricărui tip de stingător şi a altor aparate de stins incendii, se execută numai de persoane atestate de Centrul Naţional de Securitate la Incendii şi Protecţie Civilă.

Perioada minimă de verificare, reparare şi încărcare a stingătoarelor de incendiu este de 12 luni pentru stingătoarele cu pulbere, spumă şi cele cu dioxid de carbon.
Verificarea, repararea și reîncărcarea stingătoarelor se face în conformitate cu OMAI 138/2015 - Norme Tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

Conform OMAI 138/2015, verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu trebuie să se efectueze numai de către persoane autorizate în condiţiile legii.
Lucrările trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucţiunile producătorului stingătorului de incendiu şi trebuie să se utilizeze aceleaşi mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, precum şi aceleaşi piese de schimb conform modelului certificat.

Tot conform acestui Ordin sunt identificate urmatoarele operații ce pot fi efectuate asupra unui stingător de incendiu:

Verificarea stingătorului - constă în:
a) identificarea stingătorului;
b) verificarea integrităţii exterioare a recipientului stingătorului;
c) verificarea existenţei manometrului şi a indicaţiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate;
d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei;
e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2);
f) etichetarea şi sigilarea stingătorului.

Reîncărcarea stingătorului – constă în:
a) operaţiunile prevăzute la articolul privind verificarea stingătorului;
b) depresurizarea stingătorului de incendiu, cu excepţia celor presurizate în momentul utilizării;
c) demontarea stingătorului de incendiu;
d) curăţarea şi verificarea recipientului stingător şi a fitingurilor - dispozitiv de control; ansamblu furtun şi/sau pâlnii şi/sau duze; ansamblu cap dispozitiv de operare;
e) încărcarea buteliei cu agent propulsor (numai pentru cele presurizate în momentul utilizării);
f) reîncărcarea cu agent de stingere;
g) reasamblarea stingătorului;
h) etichetarea şi sigilarea stingătorului.

Repararea stingătorului – constă în:
a) operaţiunile prevăzute la articoelel privind verificarea stingătorului și repararea acestuia;
b) identificarea defectelor ce trebuie înlăturate;
c) verificarea la presiune a recipientului stingătorului, a supapei şi a ansamblului furtun (dacă există dispozitiv de oprire a descărcării);
d) asigurarea de piese conforme modelului certificat;
e) înlocuirea pieselor defecte;
f) reîncărcarea cu agent de stingere;
g) reasamblarea stingătorului;
h) etichetarea şi sigilarea stingătorului.

Scoaterea din uz a stingătorului:
- Durata de viaţă normată a stingătoarelor de incendiu este de 20 de ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.
- Stingătoarele de incendiu portabile şi mobile considerate atipice faţă de standardele aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10nu se se mai admit la utilizare, urmând ca acestea să fie casate
- Stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost încărcate de către producător şi certificate nu se mai admit la utilizare, urmând a fi casate.

Toate operațiunile din cadrul procesului de verificare, reparare şi încărcare a stingătoarelor sunt efectuate în conformitate cu Prescripţiile Tehnice PT 5-2003 Colecţia ISCIR.