Solutii ignifuge si insecto-fungicide

SOLUȚIE PENTRU IGIFUGAREA LEMNULUI „FLOROSTING”

Produsul FLOROSTING este o compoziţie chimică sub formă de soluție de ignifugare pe bază de sticlă solubilă, apă și săruri minerale de siliciu, care se utilizează ca atare, pentru protecția ignifugă a lemnului și a produselor pe bază de lemn, utilizate în interiorul construcțiilor (neexpus la umiditate și intemperii).
Produsul se foloseşte în scop preventiv, nediluat.
Se recomandă ca FLOROSTING să fie aplicat prin pensulare sau pulverizare.

SOLUȚIE PENTRU IGIFUGAREA LEMNULUI Date Tehnice:
Stare de agregare : Lichid
Aspect : Vâscos, omogen
Culoare : Maro-roșcat sau gri
Miros : Fără miros
Densitate : 1,3-1,4 g/cm3
pH : 8...10
Pierderea de masă : max. 30%
Comportare la foc : clasa de reacție la foc B-s1,d0
Aspect peliculă : Mată, rugoasă, omogenă
Culoare peliculă : Maro-roșcată sau gri
Se poate aplica pe: brad, molid, fag, stejar, PAL, MDF, placaj, panel
Aplicare: 2 straturi la interval de 2 – 24 ore
Consum specific / 2 straturi: 0,500 – 0,700 Kg/m2
Grosime peliculă : 0,030-0,035 mm
Forma de livrare : soluţie gata de aplicare
Altele : nu este inflamabil sau coroziv
Termenul de valabilitate al lucrării : 5 ani
Termenul de garanție al produsului depozitat în ambalaj original (la temp. cuprinse între: +10°C...+25°C și umiditate max.70%) : 1an

PRODUS PENTRU IGIFUGAREA LEMNULUI ȘI A MATERIALELOR TEXTILE „FLORO FIRE PROOF”

FLORO FIREPROF este un produs sub formă solidă, pe baza de de polifosfat de amoniu și compusi cu bor, care se utilizează diluat 13% in apă, pentru protecția ignifugă a lemnului și a produselor pe bază de lemn, utilizate în interiorul construcțiilor (neexpus la umiditate și intemperii). Nu modifică culoarea naturală a lemnului.
FLORO FIRE PROOF asigură (preventiv) și protecția insecto-fungicidă a lemnului.
De asemenea, produsul se poate folosi cu succes și pentru protecția ignifugă a materialelor textile din fibre naturale sau fibre naturale cu maxim 50% fibre sintetice.
Se recomandă ca FLORO FIRE PROOF să fie aplicat prin pensulare sau pulverizare.

SOLUȚIE PENTRU IGIFUGAREA LEMNULUI Date Tehnice:
Stare de agregare : Solid
Aspect : Pulbere
Culoare : albă
Miros : ușor miros de amoniac
Densitate, la 20C (g/cm3), sol. 13% 1,10 - 1,15
pH, sol.13% 6,5 - 7,5
Conţinut în substanţe active ignifuge (%), sol. 13% 13
Solubilitate in apa : nelimitat
Pierderea de masa : max. 30 %
Comportare la foc : clasa de reacție la foc C-s2,d0
Aspect peliculă : nu formează peliculă
Forma de livrare : pulbere albă solidă
Altele : nu este inflamabil sau coroziv
Termenul de valabilitate al lucrării : 5 ani pentru elementele protejate
Termenul de garanție al produsului, depozitat in ambalaj original (la temp. cuprinse între +10°C...+25°C și umiditate max.70%) : 1 an

SOLUTIE INSECTO-FUNGICIDA FLOROFUNG

Produsul FLOROFUNG este o compozitie care se utilizeaza pentru tratarea preventiva a produselor si obiectelor din lemn împotriva agentilor biologici xilofagi (insecte si ciuperci care distrug lemnul). Produsul se foloseste în scop preventiv, prin aplicare cu pensula sau prin pulverizare. Produsul se aplica in doua reprize, la interval de minim 2 ore intre straturi.
FLOROFUNG a fost testata impotriva atacului insectelor si ciupercilor de Institutul National al Lemnului conform Rapoartelor de Incercare nr. 2-1 / 29.05.2009 si 2-2 / 10.07.2009

SOLUȚIE PENTRU IGIFUGAREA LEMNULUI Date Tehnice:
Stare de agregare : produs lichid, usor vâscos
Culoare : incolor, uşor gălbui
Miros: inodor
pH sol. 10%: 6,5-7
Densitate la 20 o C: 1,05-1,07 g/cm3
Conţinut în substanţă uscată: < 50,0 %
Substanţă activă cationică: < 30,0 %