Tratarea insecto-fungicidă a lemnului

Servicii de tratare insecto-fungicidă a lemnului

Servicii de tratare insecto-fungicidă a lemnului

Tratarea insecto-fungicidă a lemnului constă în protejarea acestuia cu soluţii insecto-fungicide cu scopul de a reduce riscul de biodegradare ca urmare a atacului insectelor xilofage sau fungiilor.

Soluţiile folosite pentru tratarea insecto-fungicidă a lemnului pot preveni atât atacul ciupercilor de mucegăire, albăstrire şi putrezire cât şi instalarea insectelor xilofage (carii).

Soluţiile folosite sunt produse în sistem de management al calităţii ISO 9001:2015 şi sunt agrementate de Consiliul Tehnic Permanent în Construcţii.